سیف الله هوژبری زاده

سیف الله هوژبری زاده

نام و نام خانوادگی : سیف الله هوژبری زاده نام مستعار:هوشنگ محل تولد :قشقایی (گچساران) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1363.09.22 محل و نحوه جانباختن: کناربروژ (ارومیه) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :