ماجد غوثی

ماجد غوثی

نام و نام خانوادگی : ماجد غوثی نام مستعار:عطا رش محل تولد :خییر (سقز) تاریخ تولد : 1347 تاریخ جانباختن :1365.05.02 محل و نحوه جانباختن: کمرسیاو (سقز) . توسط حزب دمکرات تیرباران شد زندگی نامه :

سلیمان شکری

سلیمان شکری

نام و نام خانوادگی : سلیمان شکری نام مستعار:ندارد محل تولد :دوك چی (بوکان) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1365.05.04 محل و نحوه جانباختن: کمرسیاو (سقز) . تیرباران توسط حزب دمکرات زندگی نامه :