حسین هوشیاری

حسین هوشیاری

نام و نام خانوادگی : حسین هوشیاری نام مستعار:ندارد محل تولد :باشماخ (مریوان) تاریخ تولد : 1348 تاریخ جانباختن :1366.05.04 محل و نحوه جانباختن: کلکه جار مریوان . تصرف مقر نیروهای رژیم زندگی نامه :