عطا فتحی

نام و نام خانوادگی : عطا فتحی نام مستعار:عطا تازاوا محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.11.27 محل و نحوه جانباختن: کس نزان (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

جلال یوسفی

نام و نام خانوادگی : جلال یوسفی نام مستعار:سعید محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.11.27 محل و نحوه جانباختن: کس نزان (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

حسام صفدری

نام و نام خانوادگی : حسام صفدری نام مستعار:نوروز محل تولد :ئەغدەغە (تیکاب) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1363.11.27 محل و نحوه جانباختن: کس نزان (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :