علی غفاری

علی غفاری

نام و نام خانوادگی : علی غفاری نام مستعار:علی چوری محل تولد :چور (مریوان) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1364.08.06 محل و نحوه جانباختن: کانی کندل (مریوان) . درگیری با نیروهای حزب دمکرات زندگی نامه :