حسین معماری

حسین معماری

نام و نام خانوادگی : حسین معماری نام مستعار:ندارد محل تولد :بوکان تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1364.09.08 محل و نحوه جانباختن: کانی شیته (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :