رضا ابراهیمی

رضا ابراهیمی

نام و نام خانوادگی : رضا ابراهیمی نام مستعار:رضا کرماشان محل تولد :منطقه کامیاران تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1365.03.27 محل و نحوه جانباختن: کانی جیژن (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

جلال علیار

جلال علیار

نام و نام خانوادگی : جلال علیار نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1365.03.27 محل و نحوه جانباختن: کانی جیژن (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

حسین صفری

حسین صفری

نام و نام خانوادگی : حسین صفری نام مستعار:ندارد محل تولد :تهران تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1365.03.27 محل و نحوه جانباختن: کانی جیژن (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :