توفیق رضایی

توفیق رضایی

نام و نام خانوادگی : توفیق رضایی نام مستعار:مام توفیق هه‌ورامی محل تولد :نودشه (مریوان) تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1362.04.11 محل و نحوه جانباختن: کانعمت (مریوان) . عملیات تصرف پایگاه رژیم زندگی نامه :