منصور حیدری

منصور حیدری

نام و نام خانوادگی : منصور حیدری نام مستعار:منصور پاوه‌یی محل تولد :پاوه تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1362.01.07 محل و نحوه جانباختن: ژاوه رود (سنندج) . درگیری بزرگ در این منطقه زندگی نامه :

منوچهر جواهری

منوچهر جواهری

نام و نام خانوادگی : منوچهر جواهری نام مستعار:شوان كرماشانی محل تولد :کرمانشاه تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1362.01.07 محل و نحوه جانباختن: ژاوه رود (سنندج) . درگیری بزرگ در این منطقه زندگی نامه :