یدالله حبیبی

یدالله حبیبی

نام و نام خانوادگی : یدالله حبیبی نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1347 تاریخ جانباختن :اسفند 1366 محل و نحوه جانباختن: ژاورود (سنندج) . توسط نیروهای رژیم تیرباران شد زندگی نامه :