محمد صادقی

محمد صادقی

نام و نام خانوادگی : محمد صادقی نام مستعار:حه‌مه‌ باوریز محل تولد :باوریز (سنندج) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1366.07.23 محل و نحوه جانباختن: چم شار (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

یدالله آمانی

نام و نام خانوادگی : یدالله آمانی نام مستعار:یه‌دێ محل تولد :پیرمغار (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.08.18 محل و نحوه جانباختن: چم شار (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

امید محمدی

امید محمدی

نام و نام خانوادگی : امید محمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1364.06.27 محل و نحوه جانباختن: چم شار (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :