عطا روشن

عطا روشن

نام و نام خانوادگی : عطا روشن نام مستعار:عه‌تا ڕەشه‌مه‌جێ محل تولد :مریوان تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1367.06.09 محل و نحوه جانباختن: چالی سوور، گیلی کران (مریوان) . تعرض وسیع به مقرها و پایگاههای رژیم زندگی نامه :

فرید منصوری

فرید منصوری

نام و نام خانوادگی : فرید منصوری نام مستعار:ندارد محل تولد :کرمانشاه تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1367.06.09 محل و نحوه جانباختن: چالی سوور، گیلی کران (مریوان) . تعرض وسیع به مقرها و پایگاههای رژیم زندگی نامه :