محمد احمدی

محمد احمدی

نام و نام خانوادگی : محمد احمدی نام مستعار:حه‌مه‌ عاسی محل تولد :هنگه ژاله (مریوان) تاریخ تولد : 1317 تاریخ جانباختن :1360.10.30 محل و نحوه جانباختن: پیرخضران (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :