حامد بهرامی

نام و نام خانوادگی : حامد بهرامی نام مستعار:حامد زردویی محل تولد :روان (پاوه) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1358.12.04 محل و نحوه جانباختن: پاوه . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی