خالد غفاری

خالد غفاری

نام و نام خانوادگی : خالد غفاری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.07.02 محل و نحوه جانباختن: پاشبلاغ (سقز) . تیرباران توسط حزب دمکرات زندگی نامه :