خالد بلوری

خالد بلوری

نام و نام خانوادگی : خالد بلوری نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1388 محل و نحوه جانباختن: هولیر (عراق) . در جریان حادثه محل کار زندگی نامه :