رشید مصری

رشید مصری

نام و نام خانوادگی : رشید مصری نام مستعار:ندارد محل تولد :تازه آباد (دیواندره) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1366.03.01 محل و نحوه جانباختن: هماراوا (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم و مزدوران محلی زندگی نامه :