توفیق محمودی

توفیق محمودی

نام و نام خانوادگی : توفیق محمودی نام مستعار : ندارد محل تولد : گزان سفلی تاریخ تولد :01-01-1344 تاریخ جانباختن: 22-07-1364 محل و نحوه جانباختن : روستای هانگلان (سنندج) – ترور بعد از درگیری لفظی با یکی از مزدوران رژیم