عماد مجتهدی

عماد مجتهدی

نام و نام خانوادگی : عماد مجتهدی نام مستعار:ایرج محل تولد :سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.07.29 محل و نحوه جانباختن: هاله دره (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :