محمد رحیم الهی

محمد رحیم الهی

نام و نام خانوادگی : محمد رحیم الهی نام مستعار:رحیم هورامی محل تولد :نودشه (مریوان) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1363.08.25 محل و نحوه جانباختن: نوسود (اورامان) . حمله حزب دمکرات به مقرهای کومله زندگی نامه :