بهاالدین عزیزی

نام و نام خانوادگی : بهاالدین عزیزی نام مستعار:ندارد محل تولد :كێلە كەوو (دیواندره) تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1359.02.05 محل و نحوه جانباختن: نوبهار (بیجار) . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :