صلاح ریاضی

صلاح ریاضی

نام و نام خانوادگی : صلاح ریاضی نام مستعار:ندارد محل تولد :بانه تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1361.08.11 محل و نحوه جانباختن: نلاس (سردشت) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :