جلال منزوی

نام و نام خانوادگی : جلال منزوی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.11.28 محل و نحوه جانباختن: نشکاش (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :