نصرالله

نام و نام خانوادگی : نصرالله نام مستعار:ندارد محل تولد :نشور (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :تیرماه 1360 محل و نحوه جانباختن: نشور (کامیاران) . تیرباران توسط عوامل رژیم زندگی نامه :

علی قمری

نام و نام خانوادگی : علی قمری نام مستعار:ندارد محل تولد :دشە (پاوه) تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1359.08.26 محل و نحوه جانباختن: نشور (کامیاران) . در تصرف مقر سپاه رزگاری