عبدالحسین رحیم نژاد

نام و نام خانوادگی : عبدالحسین رحیم نژاد نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.10.15 محل و نحوه جانباختن: نزدیک روستای کلاتی ژاورود . هنگام ماموریت تشکیلاتی زندگی نامه :