عزیز گزانی

عزیز گزانی

نام و نام خانوادگی : عزیز گزانی نام مستعار:عزیز کمیز محل تولد :کمیز (سنندج) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1361.06.30 محل و نحوه جانباختن: نزدیک روستای خورۆسە واقع در جاده (سنندج . مریوان) زندگی نامه :