جواد فدوی

جواد فدوی

نام و نام خانوادگی : جواد فدوی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1362.05.06 محل و نحوه جانباختن: نران (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :