احمد ذبیحی

احمد ذبیحی

نام و نام خانوادگی : احمد ذبیحی نام مستعار:احمد بیساران محل تولد :بیساران (سنندج) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1366.06.25 محل و نحوه جانباختن: نجی (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

اقبال الیاسی

اقبال الیاسی

نام و نام خانوادگی : اقبال الیاسی نام مستعار:ندارد محل تولد :بیساران (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.08.10 محل و نحوه جانباختن: نجی (سنندج) . عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم زندگی نامه :