واحد محمدی

واحد محمدی

نام و نام خانوادگی : واحد محمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1367.04.09 محل و نحوه جانباختن: نجنی و صدبار (بانه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :