محمد مراد

نام و نام خانوادگی : محمد مراد نام مستعار:ندارد محل تولد :دار همرو تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.09.26 محل و نحوه جانباختن: نجف آباد (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :