رضا کفاشی

رضا کفاشی

نام و نام خانوادگی : رضا کفاشی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.04.05 محل و نحوه جانباختن: ناوتاق (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :