بهروز رحیمی

بهروز رحیمی

نام و نام خانوادگی : بهروز رحیمی نام مستعار:پویا محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1366.06.25 محل و نحوه جانباختن: میانه (سنندج) . عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم زندگی نامه :