رضا شهسواری

نام و نام خانوادگی : رضا شهسواری نام مستعار:ندارد محل تولد :منطقه کامیاران تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1362.06.26 محل و نحوه جانباختن: منطقه سورسور (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :