مسعود محمدی

مسعود محمدی

نام و نام خانوادگی : مسعود محمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1360.09.13 محل و نحوه جانباختن: منطقه دیواندره . زخمی و بعد از یک هفته جانباخت زندگی نامه :