رحمان رمضانی

رحمان رمضانی

نام و نام خانوادگی : رحمان رمضانی نام مستعار:رحمان سدباری محل تولد :سدبار (بانه) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1368.07.01 محل و نحوه جانباختن: منطقه بانه . اعدام توسط حزب دمکرات زندگی نامه :