نعمت سفاحی

نعمت سفاحی

نام و نام خانوادگی : نعمت سفاحی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361 محل و نحوه جانباختن: منطقه آلان (سردشت) . درگیری با نیروهای جمهوری اسلامی زندگی نامه :