عمر قربانی

عمر قربانی

نام و نام خانوادگی : عمر قربانی نام مستعار:ندارد محل تولد :گامیش گول (بوکان) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1365.07.20 محل و نحوه جانباختن: مندیل بسر (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :