علی اصغر مهتدی
| |

علی اصغر مهتدی

نام و نام خانوادگی : علی اصغر مهتدی نام مستعار: اصغر کامیاران محل تولدکامیاران تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1366 محل و نحوه جانباختن:5 کیلومتری شهر مریوان – درگیری با نیروهای رژیم

علی دژآهنگ

نام و نام خانوادگی : علی دژآهنگ نام مستعار:علی گله‌یی محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :بهار 1361 محل و نحوه جانباختن: مریوان . در درگیری با رژیم اسیر و سپس تیرباران شد زندگی نامه :

فایق طارم

فایق طارم

نام و نام خانوادگی : فایق طارم نام مستعار:ندارد محل تولد :مریوان تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1360.12.21 محل و نحوه جانباختن: مریوان . پس از 17 ماه شکنجه تیرباران شد زندگی نامه :

محمود بالکی

نام و نام خانوادگی : محمود بالکی نام مستعار:ندارد محل تولد :بالک (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.04.23 محل و نحوه جانباختن: مریوان . تصرف مقر پاسداران و مزدوران محلی زندگی نامه :