حسن نادری

حسن نادری

نام و نام خانوادگی : حسن نادری نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1363.02.24 محل و نحوه جانباختن: مرخوز (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :