انور خلیلی

انور خلیلی

نام و نام خانوادگی : انور خلیلی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1364.06.07 محل و نحوه جانباختن: ماموله و بلچه سوور (مریوان) . تصرف پایگاههای رژیم زندگی نامه :