علی رشیدپور

علی رشیدپور

نام و نام خانوادگی : علی رشیدپور نام مستعار:علی چاوشین محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1365.05.11 محل و نحوه جانباختن: ماسیدر شیخ (مریوان) . در جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :