مرتضی پیک فلک

مرتضی پیک فلک

نام و نام خانوادگی : مرتضی پیک فلک نام مستعار:عه‌به‌ تدارکات محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1333 تاریخ جانباختن :1361.06.08 محل و نحوه جانباختن: مابین روستاهای دادانه و مربزان (سنندج) . انفجار مین زندگی نامه :