هاجر فیضی

نام و نام خانوادگی : هاجر فیضی نام مستعار:ندارد محل تولد :اطراف (لنگرود) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1363.03.01 محل و نحوه جانباختن: لنگرود . توسط عوامل مدیریت کارخانه پالما زندگی نامه :