حسین اسدی

نام و نام خانوادگی : حسین اسدی نام مستعار:ندارد محل تولد :تیژتیژ تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1363.09.18 محل و نحوه جانباختن: لاویسان (مریوان) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :