بهمن جوادی

بهمن جوادی

نام و نام خانوادگی : بهمن جوادی نام مستعار:غلام کشاورز محل تولد :گچساران (خوزستان) تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1368.06.04 محل و نحوه جانباختن: لارانکای (قبرس) . ترور توسط عوامل رژیم زندگی نامه :