سعد خسروی

سعد خسروی

نام و نام خانوادگی : سعد خسروی نام مستعار:منصور محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1364.01.13 محل و نحوه جانباختن: كەندەڵ (بانه) . مقابله با تهاجم مشترک حزب دمکرات و رژیم زندگی نامه :