جلال افسایی

نام و نام خانوادگی : جلال افسایی نام مستعار:ندارد محل تولد :قوچاغ (دیواندره) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.09.24 محل و نحوه جانباختن: قوچاغ (دیواندره) . جلو منزلش تیرباران شد زندگی نامه :