زهرا دانشفر

زهرا دانشفر

نام و نام خانوادگی : زهرا دانشفر نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.07.05 محل و نحوه جانباختن: قول استیر (بانه) . در جریان درهم شکستن تهاجم رژیم زندگی نامه :

ارسلان رحیمی

ارسلان رحیمی

نام و نام خانوادگی : ارسلان رحیمی نام مستعار:ندارد محل تولد :بنه‌خوی (بانه) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.07.05 محل و نحوه جانباختن: قول استیر( بانه) . درهم شکستن تهاجم رژیم زندگی نامه :