رضا خرده بین

رضا خرده بین

نام و نام خانوادگی : رضا خرده بین نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1363.04.20 محل و نحوه جانباختن: قمان (قلخانی کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :