علی مهاجری

علی مهاجری

نام و نام خانوادگی : علی مهاجری نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1332 تاریخ جانباختن :1360.12.23 محل و نحوه جانباختن: قلیانتاغ (کهابائ) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :